Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Pierwsze plany budowy wodociągów i kanalizacji w Chełmie rodziły się dopiero w końcu trzeciej dekady XX wieku. Po odzyskaniu niepodległości Chełm nie miał ani własnego wodociągu, ani sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy czerpali wodę z 14 studni miejskich, studni na prywatnych posesjach lub wprost z rzeki Uherki – do polewania ogrodów bądź pojenia zwierząt inwentarskich. Ścieki chełmianie wylewali do szamb ulokowanych na zapleczu kamienic lub wprost na ulicę. 

Dopiero w 1928 r. miasto rozpoczęło prace nad projektem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, który obejmował Śródmieście, osiedle Dyrekcji Kolejowej oraz obszary przewidziane pod dalszą rozbudowę miasta. Te ambitne na ówczesne czasy plany udało się pomyślnie doprowadzić do końca w 1936 r. W lipcu tegoż roku uroczyście otwarto liczący 16,5 kilometra miejski wodociąg, a we wrześniu wyposażoną w dwie studnie głębinowe stację ujęcia wody Trubaków (dobowe zużycie wody wynosiło 683 m.). Na początku 1939 r. prezydent Chełma zlecił przeprojektowanie planów budowy kanalizacji. Ich realizację zatrzymał wybuch II wojny światowej. Niemcy wycofując się z miasta w lipcu 1944 r. zniszczyli niemal całkowicie stację pomp. Naprawa zniszczeń trwała dwa lata. Po wojnie (poczynając od lat pięćdziesiątych) systematycznie wydłużała się sieć wodociągowa w mieście, np. w 1951 r. miała 18 km, a roku 1981 już 145.5 km. Podobnie, ale w znacznie mniejszym tempie budowano sieć kanalizacji sanitarnej Chełma. Na początku lat sześćdziesiątych miała ona długość zaledwie 16 km.

Historia MPGK w Chełmie

Decyzją Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 sierpnia 1951 r. powołano od 1 stycznia 1952 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Chełmie, obejmujące m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Pozostał on w tej strukturze po zmianie nazwy na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK). Dla ulic miasta, tymczasowo będących poza siecią, umożliwiono korzystanie z 10 dodatkowych studni awaryjnych i 32 zdrojów ulicznych. Od 1953 r. rozbudowano ujęcie „Trubaków” o trzy nowe studnie głębinowe. W latach 1973-1977 wybudowano i podłączono do sieci miejskiej ujęcie wody „Strupin”, wyposażone w 14 studni głębinowych i stacje uzdatniania wody. 

W latach 1982-1988 wybudowano i oddano do użytku ujęcie „Bariera”, usytuowane w rejonie kopalni kredy Kombinatu Cementowego „Chełm”. W Parku na „Górze Chełmskiej” zbudowano zbiorniki sieciowo-wyrównawcze, włączone do sieci magistralnej, gromadzące zapasy potrzebnej wody.

W latach 90-tych XX wieku niemal cały teren administracyjny miasta został uzbrojony w sieć wodociągową. Infrastruktura wodociągowa na przestrzeni minionych lat została w pełni wyposażona w wodomierze i czujniki awarii sieci wodociągowych. W 2005 r. rozbudowano ujęcie „Bariera”, poprzez wykonanie dwóch kolejnych zbiorników i pompowni. Do tego ujęcia w całości podłączono pompownię „Strupin”. 

Nie mniej istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta, ma sprawne utrzymywanie i bieżące naprawy drożności sieci kanalizacyjnej. Już w 1996 r. oddano w Chełmie nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Skorzystano z możliwości współfinansowania wykonywanych prac bieżących przez Unię Europejską ze środków „Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Dzięki nim w latach 2013-2015 wybudowano praktycznie nową oczyszczalnię, uzupełnioną o moduły suszenia osadu, produkcji biogazu i własnej energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Chełmie rozpoczęło działalność 14 maja 2005 roku. Impulsem do utworzenia spółki była konieczność budowy, uruchomienia i eksploatacji Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla regionu i miasta Chełm. Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa należało przyjmowanie odpadów komunalnych, przetwarzanie w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego lub unieszkodliwianie na składowisku w Srebrzyszczu.

 W dniu 1 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów". Całkowita wartość projektu wyniosła 39.350.527,14 zł, zaś wielkość dofinansowania 21.508.921,57 zł. Beneficjentem tego projektu zostało PGO Sp. z o.o. Celem projektu było stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oprócz wybudowania Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK), zrekultywowanych zostało 12 składowisk odpadów: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Strachosław, Dubienka, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie i Kobyle.

Z dniem 3 stycznia 2020 roku nastąpiło przejęcie przez MPGK spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie. W wyniku połączenia obu podmiotów przejęta spółka PGO Sp. z o.o. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Następstwem procesu połączenia jest włączenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK) w strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej równolegle do istniejącego już Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Oczyszczania Miasta.

zdjęcia: fotopolska.eu

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.