Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zgłoszenia awarii

Nasze służby techniczne służą Państwu pomocą całą dobę.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem mieszkańców i podmiotów gospodarczych miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień w wodę. Jest to możliwe dzięki eksploatacji dwóch ujęć wody w Chełmie (Trubaków i Bariera), dwóch w Gminie Chełm (Pokrówka i Nowosiółka), trzech w Gminie Kamień (Kamień, Wolawce, Rudolfin).

Ponadto zakład przyjmuje i oczyszcza ścieki z terenu miasta Chełm i Gminy Chełm na oczyszczalnię komunalną zlokalizowaną przy ulicy Bieławin. 

Powiadamiamy także mieszkańców o planowanych włączeniach wody i odłączamy uszkodzone odcinki sieci.

Zakład zajmuje się usuwaniem awarii wodno-kanalizacyjnych oraz prowadzi prace związane z czyszczeniem kanalizacji sanitarnej za pomocą samochodów specjalistycznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji


22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a

  82 565 20 80
  82 563 04 50

Zastępca Kierownika ZWiK
Grzegorz Buczko


  82 560 33 35
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oczyszczalnia Ścieków

W strukturze oczyszczalni wyodrębnia się trzy zasadnicze części: mechaniczną, biologiczną oraz osadową.

W części mechanicznej usuwane są większe substancje stałe takie jak piasek czy zawiesiny. Proces oczyszczania przeprowadza się tutaj za pomocą krat, piaskowników, osadników. Na kratach w procesie cedzenia usuwane są elementy o stosunkowo dużych wymiarach, których obecność w dalszych procesach oczyszczania ścieków mogłaby wpłynąć na awaryjność pracy oczyszczalni. Objętość zanieczyszczeń oddzielanych na kratach jest zmniejszana podczas odwadniania, rozdrabniania oraz prasowania w prasopłuczkach skratek.

Pozbawione wody zanieczyszczenia transportowane są do stacji odbioru skratek i piasku. W piaskowniku w procesie sedymentacji zatrzymywane są piasek, żwir, drobne kamienie. Te zanieczyszczania są transportowane do komór zbiorczych pisaku, odwadniane w separatorzepłuczce piasku, a następnie trafiają do stacji odbioru skratek i piasku. W ostatnim kroku w osadnikach wstępnych wydzielane są w procesach flotacji i sedymentacji zawiesiny łatwo opadające oraz zanieczyszczania lżejsze od wody np. tłuszcze. Wydzielony osad wstępny trafia do zagęszczaczy grawitacyjnych, a osad wydzielony w procesie flotacji do pompowni osadu wstępnego.

Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki poddawane są oczyszczaniu biologicznemu. W części biologicznej odbywa się oczyszczanie ścieków przy udziale mikroorganizmów w warunkach beztlenowo- tlenowych. Pierwszym elementem części biologicznej są komory beztlenowe KAN. Do komór dostarczany jest osad recyrkulowany i część ścieków z osadników wstępnych. Mieszanina ta trafia do przepływowych reaktorów KBR. W kaskadowych reaktorach biologicznych z trzema parami stref nitryfikacji i denitryfikacji zachodzi oczyszczanie ścieków osadem czynnym. Do stref nitryfikacji reaktora dostarczone jest powietrze ze stacji dmuchaw. Oczyszczanie biologiczne wsparte jest chemicznym strącaniem fosforu. Koagulant dodawany jest do ścieków wypływających z reaktorów KBR.W wydzielonych osadnikach wtórnych następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków. Recyrkulacja osadu z osadników wtórnych OWT do komór KAN realizowana jest przez pompownię PORF. Możliwe jest doczyszczanie ścieków z resztkowych zawiesin na filtrach tkaninowych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika – rzeki Uherki.

Na część osadową oczyszczalni składają się urządzenia związane z zagęszczaniem i dezintegracją osadu, fermentacją osadu, stabilizacją osadu oraz wykorzystaniem biogazu powstającego podczas fermentacji. Osad z osadników wstępnych magazynowany jest w komorze KZO lub czterech zagęszczaczach ZG. Zagęszczony osad odprowadzany jest do pompowni POW. Z każdego z wymienionych obiektów część osadu może być recyrkulowana do komory KZO, co pozwala na zwiększenie koncentracji osadu.

Dezintergracja osadu i zagęszczanie osadu wtórnego nadmiernego odbywa się w stacji SZDO. Osad po dezintegracji trafia do komory ZKF, zbiornika ZOZ bądź do komór beztlenowych KAN. Obiekty związane z procesem fermentacji osadu to zbiornik ZOZ, komory ZKF, maszynownia MKF. Do zbiornika ZOZ trafia osad ze stacji SZDO i z pompowni POW.W zbiorniku ZOZ mieszane są osady: wstępny, wtórny oraz częściowo zdezintegrowany ze stacji SZDO. Mieszanina tych osadów jest tłoczona do komór ZKF. W komorach ZKF zachodzi fermentacja mezofilowa. Osad przefermentowany retencjonowany jest w zbiorniku ZOP, skąd trafia do stacji SOO, w której jest odwadniany. Odwodniony osad jest higienizowany popiołami lub wapnem w stacji SHO bądź suszony w suszarni SOS. Suszarnia wyposażona jest w promienniki zasilane biogazem.

Urządzenia do zagospodarowania biogazu powstającego w procesie fermentacji to odsiarczalnia OB, zbiornik ZB, pochodnia PB, stacja generatorów z kotłownią SGK.

Kierownik Oczyszczalni
Witold Wolak


  606 479 336
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Technolog Oczyszczalni
Krzysztof Gil


   82 565 20 80
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.